MARTE GUNNUFSEN 19.januar – 17. februar. 2019

MARTE GUNNUFSEN (f. 1980, Lillesand)

Marte Gunnufsen er utdannet både som klassisk pianist og billedkunstner. Hun jobber med tidsbaserte prosjekter som
videokunst, performance og auditive installasjoner, der musikk og lyd er vesentlig. Musikk er et gjennomgående grunntema,
både som kulturelle referanser og som stemningsskapende element.
Hennes kunstneriske prosjekt er utforsking av individ og kropp, og friksjonen som kan oppstå mellom utfoldelse av individualitet
og storsamfunnets normer. Individer med ulik seksuell orientering eller tilnærming står ofte i fokus, særlig med tanke på hvordan
seksuelle minoriteter står utenfor mange etablerte fellesskap.

 


Facebook
Instagram
Youtube
Email