ARNE NILSSKOG

18.FEBRUAR – 19.MARS 2017

Dette lille stykke tekst er også et bilde. Det kan ikke forstås med mindre logikk utelukkes og sinnet åpnes. Alle mine bilder er kun uttrykk for en enhetlig tanke – en lysets tanke. Lys blir således det eneste tema, der formelementene og stilartene, selv om de synes forskjellig, er det samme. Form må nødvendigvis skifte, fordi lyset og sinnet er ubegrenset. Ideen kan ikke rommes i en form, og derfor oppstår mange former. Min identitet er det som forandrer seg. Å ignorere disse skiftningene vil for meg bety tap av frihet i en verden som gjerne ønsker at alt skal være fast og ha bestemte former.

 


Facebook
Instagram
Youtube
Email