DAG SKEDSMO

7. JANUAR – 5. FEBRUAR  2017

Arbeider med skultpur, maleri, objekter og grafikk.

Som maler har han vært opptatt av konstruktivistiske og optiske fenomener. Han har fulgt opp hard-edge-stilen fra 1960-årene og bygger opp bildene i skarpt avgrensede, geometriske former. Stilen sikter ikke mot det individuelle uttrykk, men tilstreber balanse og orden. Han bryter også gjerne den konvensjonelle rektangulære billedformen og erstatter den med sirkelrunde, trapeslignende eller mangekantede formater.

Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo eier ni arbeider av ham.


Facebook
Instagram
Youtube
Email