ELLEN EIKENES OG ANNE – LISE TOVERUD

3. SEPTEMBER – 25. SEPTEMBER 2016

 Indre og ytre landskap
Ellen Eikenes
  uttrykker seg både figurativt og abstrakt i ulike teknikker. Når hun jobber er prosessen og ideen like viktige som det visuelle sluttproduktet. Jeg velger teknikk ut fra temaet jeg prøver å formidle. Kommunikasjons begrepet er sterkt tilstede i hennes temaer: Kommunikasjon i møter mellom mennesker, Hun bever seg i grenselandet mellom det figurative og det abstrakte uttrykket, og varierer mellom det tydelige og det skjulte. Målet er å utvikle maleriet slik at farger og form klinger sammen, samtidig som det oppstår en dynamikk i motsetningene i det formale i maleriet.

Anne Lise Toverud bruker akryl og olje i bildene sine og lar seg inspirere av alt. Hun leker med både streken og formen, og lar seg inspirere av alt. Ikke minst barndommens minner og spennende indre reiser hvor hjerte og sjelen styrer. Jeg henter inspirasjon fra hjerte og sjel. Jeg bryter noen regler, og kjenner at det kan jeg stå for. Jeg vil ikke si at jeg beveger meg mot det abstrakte, men alt må ikke nødvendigvis være så tydelig, sier hun og viser til de mange symboltunge maleriene. Motivene er landskap, ansikter og sauer. Og katter. De er alltid med i Anne-Lises motivkrets. Anne Lise har studert ved kunstakademiet i Warszawa og prøver i dag å løsrive seg  fra de strenge kunstens regler som akademiet terpet på.


Facebook
Instagram
Youtube
Email