ELLEN KARIN MÆHLUM

25. MARS-17.APRIL 2017

Grafikk.
Motivene i Ellen Karin Mæhlums arbeider er i hovedsak basert på observasjoner og foto fra fotturer og forskningsekspedisjoner hun har deltatt i på Svalbard. Hvert grafikk-prosjekt består av arbeider gruppert rundt et tema og en grafisk teknikk. En felles tråd i de ulike seriene er en sterk interesse for naturen og en utforskende holdning til grafikkens tekniske aspekter. I bildene tolkes inntrykk og observasjoner som er avledet fra samspillet mellom kunst, vitenskap og naturen foran oss.


Facebook
Instagram
Youtube
Email