HEGE LISETH

7. JANUAR – 5. FEBRUAR 2017

Hege Liseth arbeider med maleri og tegning, gjerne presentert i romlige installasjoner med veggtegninger og objekter. I tillegg er hun involvert i tverrfaglige prosjekter med ulike media. Hun bruker ofte prosesser i naturen som innfallsport for refleksjon rundt menneskelivet i vår samtid. Det handler om, naturens krefter der både det materielle og immaterielle eksisterer samtidig. Arbeidene relaterer seg til emner som gjennomskinnelighet, sanselig tilstedeværelse og midlertidige erfaringer. Hege Liseth har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger i Norge og internasjonalt.


Facebook
Instagram
Youtube
Email