INGEBJØRG UNE HAGEN OG TOM DYRING

13.FEBRUAR – 13. MARS 2016

 «IMAGO» OG «DE SOM SKULLE ARVET JORDEN»
De to kunstnerne arbeider med sentrale og dagsaktuelle verdispørsmål hvor de setter søkelyset på hvordan menneskers kulturelt betingede forståelse av dyr påvirker disse skapningenes sjanser til å overleve på en syk planet der stadig flere livsformer står i fare for å forsvinne.

TOM DYRING : «DE SOM SKULLE ARVET JORDEN»
Fotografen Tom Dyring er født og oppvokst i Brunlanes og Larvik og nå bosatt i Akershus. Han arbeider utelukkende med motiv av ville dyr og henter sine motiv fra fotoprosjekter i hele verden. Grunnleggende i hans tilnærming til dyremotivene er det å identifisere seg med det individet som fotograferes. Mennesker og dyr er ikke veldig forskjellige når det gjelder grunnleggende fysiske og emosjonelle behov. Fotografen ønsker å få fram respekten for dette individet  … i motiv som gjenspeiler fysiske og emosjonelle situasjoner som også vi mennesker kan kjenne oss igjen i : varmt, kaldt, vått, sult, håpløshet, dramatikk, romantikk, liv & død, lykke osv.

Bak bildene ligger det mye arbeide, bæring, frysing, endeløs tålmodighet, noen ganger farlige situasjoner og ikke minst : mange mislykkede forsøk.
Bildene kan også sees på som en dokumentasjon av et biologisk mangfold som forsvinner med akselererende hastighet, det biologiske mangfoldet som «skulle arvet jorden», men som nå må forholde seg til en syk planet i økologisk ubalanse.Utstillingen omfatter 33 fotografier i store formater med hovedvekt på nordiske motiv.

Tom Dyring har vunnet en rekke internasjonale priser for sine fotografier.

INGEBJØRG UNE HAGEN:  «IMAGO»

Ingebjørg Une Hagen studerte ved Statens Kunstakademi  under professor Guttorm Guttormsgaard 1981-85.
Hun har jevnlig hatt separatutstillinger, deltatt på kollektivutstillinger, hatt  kunstoppdrag i det offentlige rom og hennes arbeider er innkjøpt av en rekke offentlige institusjoner, bla. Nationalgalleriet og Oslo Kommunes kunstsamlinger. Fra 2014 har hun motatt Statens 10 årige seniorstipend.
Tematisk er Hagens kunstnerskap preget av et vedvarende engasjement for økologi, natur- og dyrevern samt interesse for Arne Næss` sin dybdeøkologi.
De siste årene har hun hatt insekter i fokus, dette ganske usynlige livet som vi ofte oppfatter som brysomt og ekkelt og helst vil utrydde.
Arbeidene som vises i Bølgen er hennes tredje utstilling i  en serie med  insekter som  tema og har tittelen „Imago“  Imago betegner et leddyr i sitt siste stadium
Imago prosjektet består av arbeider fra de to foregående utstillingene med insekter som tema„ Sverm“ Norske Grafikere  2011  og „Hexapoda“ House of Foundation Moss 2013 samt en ny stor installsjon av grafiske trykk, gjenstander, collage og animasjon utarbeidet spesielt for utstillingsrommet i Bølgen.

 


Facebook
Instagram
Youtube
Email