ISABELLE INGHILLERI METANOIA

19.MARS – 17. APRIL 2016

Isabelle Inghilleri er en fransk / norsk kunstner som arbeider hovedsakelig med maleri og installasjon. Inghilleri har utdannelse fra flere kunstskoler, inkludert The Royal Collage of Art i London. Hun har også jobbet med videopainting for Open Gallery, som er et London-basert selskap.
Inghilleris arbeid omhandler generelt spørsmål om fremmedgjøring og isolasjon mellom rom og levende vesener.

I utstillingen ’Metanoia’ stiller Isabelle Inghilleri ut arbeider hun har jobbet med de siste 5-10 årene. Temaet Inghilleri arbeider med kretser rundt vårt noe anstrengte forhold til naturen, oss selv, dyrene i naturen og også vår egen fragmenterte psyke. Metanoia er en prosess et individ går igjennom, hvor karakteren av dette individet blir fundamentalt forandret.

50-talls kvinnen som går igjen i Inghilleri’s bilder, Mrs. Francis, representer det fragmenterte psyke. Hun vandrer rundt i falleferdige omgivelser i sirlige drakter og frisyrer. Det ytre er perfekt, det indre er i konflikt.  Hun befinner seg i et slags indre vakuum, hvor hennes naturlige omgivelser virker mørke og truende.Noen av maleriene representerer denne kvinnens indre konflikt, hvor hennes ustabile psyke kommer til utrykk i drømmeaktige og marerittaktige senarioer.
Bildene i serien ’Cabinets’ er fra dyreparker rundt om i Europa og referer til hvordan mennesker ofte har et avstandsfyllt forhold til det naturen, hvor klassifisering er det som står oss nærmest for å forstå. Det blir laget konstruerte habitater som kan minne om settekasser, med dyr av forskjellig opprinnelse. Når man plasserer dyr slik tar man vekk den opprinnelige meningen dette dyret hadde, dyret blir en slags dekor, noe man kan studere.
Inghilleri viser også installasjoner med taxidermi, i disse installasjonene har dyret/fuglen tatt på seg en menneskelig representasjon. Dette kan knyttes til den religiøse formen for metanoia, som også betyr å undergå en fundamental prosess av forandring av ens karakter. Her har dyret i seg selv gjennom en prosess av taxidermi  og fått sin opprinnelige karakter forandret, både i uttrykk og materiale.
Gjennom disse arbeidene utforsker Inghilleri vårt forhold til døden, som ofte er basert en unaturlig avstand, hvor religion blir et siste gripepunkt, en mulighet for et videre liv.


Facebook
Instagram
Youtube
Email