Jarand Midtgaard

11. NOVEMBER – 10. DESEMBER 2017
Arkitektur og fiksjon
Jarand er utdannet arkitekt og tegner til daglig bygninger i alle størrelser og skalaer. Utenom kontortiden utforsker han nye sider ved arkitektur og formgivning. Arbeidene er eksperimentelle, ofte surrealistiske og narrative, med et lekent formuttrykk. Jarand arbeider i all hovedsak digitalt, med innslag av håndtegninger og fysiske modeller. Målsetningen for arbeidene er, i tillegg til å utvikle sitt eget tankesett, å vise barn og voksne hvilket (ofte uforløst) potensial arkitekturen innehar.

Facebook
Instagram
Youtube
Email