KATARINA MARTINE MARTHINSEN

30. SEPTEMBER – 29. SEPTEMBER 2017

FOTOGRAFI
«Mitt kunstneriske utrykk er et møte mellom det fotografiske og taktile. Som fotografi med skulpturelle og tekstile kvaliteter. Jeg bruker fotografiske motiver som utgangspunkt, gjerne trykket på tekstiler som igjen blir formet og danner grunnlaget for et nytt motiv.

Med disse teknikkene vil det ekte føles manipulert og det manipulerte ekte, det stilles spørsmål med egen dømmekraft i møtet med et motiv og tekniske og teknologiske feilmarginer. Hva er vi vant til og hva aksepterer vi, og hvordan preger disse konvensjonene vårt møte med fotografiet som medium?»


Facebook
Instagram
Youtube
Email