TOMROM

21. MAI – 23. JUNI  2015

Kunstforeningene i Larvik og Sandefjord har utviklet den todelte utstillingen TOMROM i samarbeid med kurator Maria Veie Sandvik. Prosjektet er en del av «Kurator i kunstforeningen» i regi av Norske Kunstforeninger. I prosjektet Tomrom, inviterer kunstforeningene i Larvik og Sandefjord profesjonelle kunstnere inn i et  kunstprosjektet som  man har jobbet sammen om i to år.

Prosjektet «TOMROM» inneholdt:

* Et kunstprosjekt i tilknytning til hver av kunstforeningenes uteområde.

* En gruppeutstilling i hver av kunstforeningens eksisterende lokale,

* To symposium ved begynnelsen og avslutningen av utstillingsperioden

* Workshop for barn og unge ved kunstner Marit Roland

Kunstnere:
Joakim Blattmann, Matthias Harenstam, Iselin Linstad Hauge, Christina Leithe H., Marianne Heier, Tanja Koljonen, Ignas Krunglevicius, Rikke Lundgreen, Anders Sletvold Moe, Marit Roland, Andreas Tellefsen, Aiko Tezuka, Sam Smith.

I tillegg til utstillingene viste Marianne Heier et nytt performativt verk  som ble fremført
7. juni  i Larvikittbruddet i Tjølling.

 


Facebook
Instagram
Youtube
Email