TURNÈ

BARBRO HERNES – FIE VON KROGH – BRITA BEEN – DORTE HERUP

Tittel: TURNÈ

Vi ønsker med utstillingen TURNÈ å løfte fram verdiene som ligger i tradisjonen. Det synliggjør hvordan håndverket kan være skapende og levende og på den måten hedre dem som har holdt det i hevd for oss, ved at vi lager vår tolkning med arbeider som hører hjemme i vår tid.
Keramikk v/ Barbro Hernes
Kunstneren lager keramiske gjenstander basert på enkle, velkjente former, men med intrikate og svært ulike overflater
Smykker v/Fie von Krogh
Fie har et uttalt ønske om å løfte fram kvinners nitide og tidkrevende håndarbeid. Ved å bruke strikke og stoppeteknikker med sølvtråd til å fortelle historien om den dedikasjonen som ofte ikke var synlig innenfor hjemmets fire vegger.
Tepper v/Brita Been
Brita vever store og tydelige billedtepper med utgangspunkt i den tekstile tradisjonen og dens uendelige mønstermuligheter.
Billedvev v/Dorthe Herup Billedtepper er et prosjekt om hennes forfedre. De vevde, fargede trådene glir over i hverandre og gir et nesten suggererende uttrykk til personene vi møter i motivet


Facebook
Instagram
Youtube
Email