10. august – 1. september

Johanna Søvik
Galleriåpning lørdag 10. august kl. 12:00

Johanna Søvik ble født i Ålesund, men bor og arbeider nå i Beijing etter flere år i Berlin. Allerede i ung alder etablerte Johanna et særegent signaturuttrykk i sine arbeider. Hun bruker en palett kombinert med fragmenter og forvrengninger av kjente former, noe som skaper en balansert kombinasjon av gjenkjennelighet og spenning. Kunsten hennes inviterer til tolking og refleksjon, og man oppdager stadig nye aspekter ved hennes kunstverk, noe som gjør det vanskelig å slippe taket i hva som ligger bak motivene.

Gjennom en blanding av digitalt og manuelt arbeid utforsker hun konstant ulike måter å skildre mennesket på. Som et bakteppe for hennes kunst ligger bevisstheten om innvirkningen internett og digital teknologi har på vår tilnærming til visuelle uttrykk. Inspirasjonen finner hun også i 1900-talls tidligere ekspresjonister, hvor blant andre Egon Schiele er sentral. Tross sitt unge kunstnerskap har hun allerede pekt ut en tydelig, modig og egenartet retning for sin praksis, som er spennende å følge videre. Utstillingen vil bestå av collagemalerier og håndkolorerte digitale trykk.