Om Larvik Kunstforening

Larvik kunstforening er en medlemsbasert kunstforening som driver med utstillings virksomhet og andre kulturarrangementer knyttet til visuell kunst. Foreningen holder til i kulturhuset Bølgens flotte galleri. Mange steder i landet er det langt til nærmeste kunstmuseum, og en stor del av publikum får derfor sitt første møte med den visuelle kunsten i en kunstforening.

Historie

Larvik Kunstforening ble stiftet i mai 1880, og er en av Norges eldste kunstforeninger. De største byene i Norge fikk sine kunstforeninger midt på 1800-tallet. Larvik var blitt en by full av initiativ og virkelyst, og tanken om en kunstforening  fikk sine talsmenn, blant dem overrettssaksfører Zacharias Backer som førte initiativet i pennen: ”Der har, som bekjendt efterhaanden i de fleste lidt større byer i den sidste Tid dannet sig Kunstforeninger, hvis Formaal er Udstilling og Bortlodning, fornemlig af Malerier”. Larviks borgere hadde ambisjoner, og en måned senere var foreningen etablert med 106 medlemmer. En titt på medlemslisten gir et overbevisende tverrsnitt av bastant borgerlighet.

Foreningen har siden 1880 hatt tilhold nær sagt over hele byen, men har siden 2009 disponert 330 kvm i byens stolthet, Kulturhuset Bølgen.

Larvik kunstforenings hovedmål og visjon

  • Larvik kunstforening er en medlemsbasert kunstforening som arrangerer kunstutstillinger og andre kulturarrangementer knyttet til visuell kunst.
  • Vårt mål er å vise og formidle kunst av høy kvalitet , men har også et ønske om å bli en ressurs for byen og kommunen ved å skape en viktig møteplass for kunst og kulturinteresserte.
  • Å fungere som brobygger mellom utdanningsinstitusjonene og publikum, og mellom publikum og samtidskunsten.

Styret

Styreleder        Tone Hødal Johansen
Kasserer           Cecilie Lund
Sekretær          Unni Hegge
Styremedlem   Knut Martin Pihl
Styremedlem   Bente Humlen
Styremedlem   Thom Berthelsen
Styremedlem   Liv Råd
Varamedlem    Jostein Eikeland
Varamedlem    Arvid Kapstad
Valg styret       Ingjerd Beate Nyhus Larsen
 
Vedtekter Larvik kunstforening

Bestilling av private omvisninger

Om dere er en vennegjeng, bedrift, forening eller skole kan vi tilby en omvisning med formidling, og gi dere en omvisning i kunstens verden. Eller vi kan skreddersy en omvisning etter dine ønsker.

Samarbeidspartnere og støttespillere

Takk til våre medlemmer, Norske kunstforeninger, Larvik kommune og Kulturhuset Bølgen.