NYHETER

14. januar åpner vi årets første utstilling!

Lørdag 14. januar åpner Larvik kunstforening årets første utstilling med kunstnere Jorun Ragnfrid Viken og Tove Sigrun Hellerud.

Jorun Ragnfrid Viken har de siste årene tegnet dyr, og da hovedsakelig med fokus på dyrenes anatomi og skjelett. Hennes bilder handler om dyr og
mennesker under ett. Gjennom bildene ønsker hun å se på hvilke egenskaper som forbinder menneskene med dyrene, mer enn de forskjellene som er der.

Tove Sigrun Helleruds stofflige oljemalerier er et kapitel i en historie malt i en kontinuerlig strøm. Hun arbeider med farge, linje og form, med utgangspunkt i
de tre primær fargene. Hennes arbeider veksler mellom det ytre og det indre. Vi opplever abstrakte landskaps former, og ytre stemningsbilder i en dialog med
maleriets premiss. Hun bestreber seg på en malerisk frihet, hvor friheten følger maleriet.

Ordinære åpningstider i utstillingsperioden
Fredager 17 – 19
Lørdager 13 – 17
Søndager 13 – 17