2015

Her er utstillingene Larvik Kunstforening hadde i 2015.

14. JANUAR – 16. FEBRUAR  2015
Øst møter vest av Kristin Romberg, Jan Brænde, Trygve Engebraaten og An Doan Nguyen


Kristin Romberg viser en serie  abstrakte fargerike malerier. «Dette er en videreføring av bilder jeg har malt i Costa Rica. Veldig naturinspirert og med mye energi. Bildene mine blir til et sted på veien. Verden er min hage. Men det er aldri et bestemt motiv som inspirerer. Jeg tenker ikke, men bare gjør. Jeg maler mer med følelsene».

Jan Brænde er mest kjent som en dyktig grafiker, men har mer å by på. Han  jobber innenfor et abstrakt formspråk med lyriske innslag. Men viser også figurative elementer.

Trygve Engebraaten  behersker flere teknikkermen til denne utstillingen viser han en serie skarver.
De er grafiske, spennende og mystiske, sier han.

An Doan Nguyen har gjort seg mest bemerket med sine bilder av kraner og industri fra Østfold. Men de dropper han denne gangen. – Jeg valgte noe annet nå. Folk skal gå ut fra en utstilling lysere til sinns i januar, smiler han og byr på bilder inspirert av Claude Monet.– Jeg maler vanligvis fotorealistisk, men disse Monet – inspirerte bildene er en studie til en annen type utstilling jeg skal ha, sier han.


21. FEBRUAR – 22. MARS 2015

«Spor» av Ingrid Kuiters, Kari – Anne Karlsen, Elfi Sverdrup og Tomas Moss


De fire kunstnerne Ingerid Kuiters  Kari – Anne Karlsen, Tomas Moss og Elfi Sverdrup viser oss kunst gjennom malerier, smykker, foto, og keramikk disse vinter dagene. Utstillingen blir åpnet av professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke Elfi Sverdrup vil også presentere en lydsmykke performance.                                           Utstillingen holder åpent onsdager, lørdager og søndager fram til 22. mars.

Ingrid Kuiters må kunne karakteriseres som en slags Askeladd i norsk samtidskunst. Hun finner gamle og delvis ubrukte ting  –   drivved biter, gamle dører, vaskebrett, brødspader etc. som hun maler sine bilder på. Hun liker den slitte patinaen på objektene og henter ideer til motiv og dekor direkte fra det hun har funnet. Motivene er ofte dekorative fabler som sprer seg fritt over flaten i flere plan. Helhetsvirkningen er ofte ornamental, men gjennomført på en slik måte at de skikkelser, dyr, planter og vekster som inngår i komposisjonene gjerne får en surrealistisk undertone, hun arbeider med et additivt system av sidestilte elementer, som oftest resulterer i en fri fortelling, en forunderlig blanding av symboler, figurer og naturelementer der det ligger både humor, selvironi og en stor porsjon dekorativ skjønnhet. Holger Koefoed, kunst historiker. 2008.
I de senere år har Ingerid Kuiters også produsert andre

Elfi Sverdrup har utviklet et eget konsept som smykkekunstner. Hennes arbeider ligger ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgivning og idé. Enkelte av hennes objekter kan likne på en amulett eller talisman – dvs. smykkeobjekter som gir vern og styrke mot onde makter. Noe som trengs – selv i dagens Norge. Hennes smykker fremstår da også som livsbejaende besvergelser, naturnære og fargesterke, gjennomført med en sikker formsans. – Kunsthistoriker Holger Koefoed.
De to siste årene har Sverdrup turnert i Norge og utlandet med lydsmykker som hun bruker i performancer. Hvert lydsmykke har sin lydkomposisjon, tilstand og tilhørende bevegelser. Inspirasjon er her hentet fra natur, vevet sammen med hennes 38 år lange erfaring som vokal performer. Noen av lydkomposisjonene er basert på rene dyre, fiske og fuglelyder, og Sverdrup synger tostemt med seg selv. Lydsmykkene handler om kommunikasjon, og den visuelle kunstens røtter, – kroppsutsmykning.

Kari- Anne Karlsen  kommer fra Søndre Land ved Randsfjorden. Hun har tidligere stilt ut sammen med Ingerid Kuiters og Elfi Sverdrup i en utstillingsserie de kalte Treklang, hvor de fant hverandres  felles utgangspunkt og skaperkraft i tradisjon. Kari-Anne Karlsen stiller denne gangen ut keramikk i forskjellige teknikker.
Modellerte gjenstander, påført forseglingen terra sigillata som er en teknikk som ble brukt i Antikken.  Dette gir en halvblank overflate. Gjenstandene blir røykbrent i åpent bål, som gjør overflaten sort fra karbonet som frigis fra flammene.Hun har videre en del modellerte båtformer hvor overflaten er behandlet med oksyder og brent i elektrisk ovn. I tillegg har hun også et lite utvalg med dreide keramikkgjenstander.
Holger Koefod sier bl. a. om hennes keramikk: «kombinert med form og dekor inspirert fra det afrikanske kontinent, har Karlsens keramikk fått et helt særegent uttrykk.»

 Tomas Moss har fotografert i inn – og utland i en årrekke. Han arbeider både digitalt og analogt. De siste årene har prosjektene blitt mer og mer politiske, en bekymring for jordkloden og vårt felles miljø blir fremtredende. Så også med bildene i SPOR. Hva etterlater vi oss, hvilke spor setter vi mennesker, og hvor mye omtanke har vi for det som virkelig  er vesentlig for vår eksistens?
Grethe Hald skriver sin anmeldelse om Tomas Moss’ arbeider blant annet: «Tomas Moss viser utsøkte fotoarbeider som utmerker seg både i innhold og form. Han har sitt eget utvidede prosjekt når han avfotograferer det grafiske bildet av hjerteslagene til en nyfødt gutt, en voksen mann og en døende mann. Med «Eik og nerver» bruker han et av stedets (Åsgårdstrands) gamle trær i møte med en medisinsk illustrasjon av det menneskelige nervesystem. Kunstneren har også innslag av klassisk fotografi. Her er ingen fiksfakserier eller nyskapninger i hans analoge fotokunst, men det savner man heller ikke, når det solide er så givende og godt som dette.»

Elfi Sverdrup  har utviklet et eget konsept som smykkekunstner. Hennes arbeider ligger ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgivning og idé. Enkelte av hennes objekter kan likne på en amulett eller talisman – dvs. smykkeobjekter som gir vern og styrke mot onde makter. Noe som trengs – selv i dagens Norge. Hennes smykker fremstår da også som livsbejaende besvergelser, naturnære og fargesterke, gjennomført med en sikker formsans.   – Kunsthistoriker Holger Koefoed.
De to siste årene har Sverdrup turnert i Norge og utlandet med lydsmykker som hun bruker i performancer. Hvert lydsmykke har sin lydkomposisjon, tilstand og tilhørende bevegelser. Inspirasjon er her hentet fra natur, vevet sammen med hennes 38 år lange erfaring som vokal performer. Noen av lydkomposisjonene er basert på rene dyre, fiske og fuglelyder, og Sverdrup synger tostemt med seg selv. Lydsmykkene handler om kommunikasjon, og den visuelle kunstens røtter, – kroppsutsmykning.


21. mai – 23. juni 2015

Tomrom av Joakim Blattmann, Matthias Harenstam, Iselin Linstad Hauge, Christina Leithe H., Marianne Heier, Tanja Koljonen, Ignas Krunglevicius, Rikke Lundgreen, Anders Sletvold Moe, Marit Roland, Andreas Tellefsen, Aiko Tezuka, Sam Smith.

Kunstforeningene i Larvik og Sandefjord har utviklet den todelte utstillingen TOMROM i samarbeid med kurator Maria Veie Sandvik. Prosjektet er en del av «Kurator i kunstforeningen» i regi av Norske Kunstforeninger. I prosjektet Tomrom, inviterer kunstforeningene i Larvik og Sandefjord profesjonelle kunstnere inn i et  kunstprosjektet som  man har jobbet sammen om i to år.

Prosjektet «TOMROM» inneholdt:

* Et kunstprosjekt i tilknytning til hver av kunstforeningenes uteområde.

* En gruppeutstilling i hver av kunstforeningens eksisterende lokale,

* To symposium ved begynnelsen og avslutningen av utstillingsperioden

* Workshop for barn og unge ved kunstner Marit Roland

I tillegg til utstillingene viste Marianne Heier et nytt performativt verk  som ble fremført
7. juni  i Larvikittbruddet i Tjølling.


29. august – 20. september,  2015

«Natur – lige bilder» av Solveig Lohne


Billedkunstner Solveig Lohne åpner utstillingen Natur – lige Bilder i Galleri Bølgen i regi av Larvik kunstforening lørdag 29.august kl. 13.00. Utstillingen blir åpnet av  direktøren på Haugar, Vestfold kunstmuseum,  Jan Åke Pettersson med kunstneren tilstede. Lohne arbeider med grafikk, tegning og maleri (shaped canvas) og har utført mange utsmykninger. Hun bruker fotografi som utgangspunkt  i motiver til sine arbeider. Lohne var en av de første her til lands som benyttet seg av «Shaped Canvas» – en omforming av det tradisjonelle maleriformatet til lerretet hvor formen i seg selv er uttrykksbærende. I likhet med mange av sine kolleger går hun tett inn på naturen og løsriver enkelte elementer fra enhver stedsbeskrivelse.

Utstillingen som åpner her i Larvik kunstforening 29. august er både retrospektiv, samtidig som den viser kunstnerens ståsted i dag. Utstillingen er den tredje av i alt fire utstillinger med i forbindelse med at kunstneren fylte 70 år i februar i år. I den anledning blir det lansert en bok om kunstneren skrevet av gallerist Kjell Strand  utgitt på Hrymfaxe forlag i Danmark. I boken fortelles det om hennes liv, kunst og bakgrunn og ikke minst hennes inspirasjon fra japanske ZEN.
Det at boken er trykket i Danmark har en sammenheng med at Lohne har arbeidet og vært en aktiv utstiller i dansk kunstliv i en årrekke. Lohne er sterkt representert i Vest Jyllands Kunstmuseum fra tidligere, og er også innkjøpt,og representert i offentlige samlinger i Danmark. I Norge er hun blant annet representert i Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet samt  bidratt med utsmykninger i offentlige bygg, bl.a. Telemark Sentralsykehus.
Hun har også hatt viktige separatutstillinger mange steder i landet. Den retrospektive utstillingen på Haugar, Vestfold Kunstmuseum i 2003 er kanskje en av de viktigste.
Solveig Lohne er vanskelig å plassere i en kunsthistorisk sammenheng. Først og fremst har hun sitt eget særpreg. Larvik kunstforening håper mange har anledning til å besøker galleri Bølgen for å se Solveig Lohnes kunst i tidsrommet 29. august til 20. september.


26. september – 25. oktober , 2015

1- 2- 3 Krohg

Larvik kunstforening har denne høsten, i samarbeid med Guys Krohg sønn Frode, fått til denne fantastiske utstillingen hvor vi viser et variert utvalg av malerier, litografier og tegninger av de tre kunstnerne. De tre utgjør en betydelig del av vår kulturarv, selv om Christian var en av de klassiske kjente norske malerne , var hans barn og barnebarn også kjente kunstnere av sin tid.

Hovedvekt av bildene er fra familien Krohgs samling, men vi har også fått låne bilder som eies av andre privatpersoner. Prikken over i-en er et stort bilde malt av Oda, der hun har malt sin mann Christian Krohg på Karl Johan hvor han hilser ved å svinge med hatten. Bildet eies av Oslo Bymuseum.

Gjennom over 50 år var maleren og forfatteren Christian Krohg en sentral skikkelse i norsk kunstliv. Med sin sterke meninger og  medfølelse  for mennesker som levde på livets skyggesider  blir han mer og mer overbevist på tanken om kunstens sosiale appell, og maler bilder som viser den barske virkelighet. Med sin pensel og sin penn grep han aktivt inn i tidens sosiale og politiske debatter. Christian Krohg var en fremragende skribent og stod som en foregangsmann i norsk journalistikk.

Per, Christians sønn, viste  allerede som barn å være en begavet kunster. Han bemerket seg som avistegner allerede i svært ung alder. Mellom 1903 og 1907 var han elev av sin far på Académie Colarossi, og fra 1909 til 1910 var han elev av Henri Matisse. Per Krohg var overlærer ved Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1934, professor ved Statens Kunstakademi i perioden 1946–58, og direktør på akademiet i årene 1955–58.

Pers sønn Guy drev med tegning, men lærte tidlig om farger og maleteknikk av Per. Allerede i ung alder tegnet Guy fra forestillingen Tolvskillingsoperaen, som han senere kom til å arbeide med på Studioteatret i Oslo. Guy ble født i bestefarens hus i Halvdan Svartes gate i Oslo, I det samme huset som Oda og Christian Krohg bodd med Per, bor Frode Krohg, Guys sønn i dag  med sin familie.

Guy vokste opp i Paris og tilbrakte mye av oppveksten i farens atelier. Arvelig belastet som medlem av malerdynastiet Krohg skulle han bli en av landets ledende scenografer , maler, illustratør, grafiker og plakatkunster. Han har utført en rekke utsmykkingsoppgave, og arbeid hver dag  helt frem til sin død i 2002.


14. november – 12. desember 2015

Skulptur og maleri Nina Westgård og Trond Fredriksen


Nina arbeider med eggoljetempera og pigmenter på treplater med kritt/limgrunndering. Motivene oppstår underveis i prosessen. Hun begynner med å sette tilfeldige strøk og spor, gjerne i flere lag, som etter hver danner en assosiasjonsgrunn som de forenklede formene oppstår av. Mye fjernes underveis – og noen rester av tidligere lag blir værende i bildet. Hun liker å jobbe med enkle motiver som ikke helt lar seg plassere med én gang – gjerne at de vipper mellom det flate/romlige, det abstrakte/konkrete

Trond er skulptør og medlem av NBK og Norsk Billedhoggerforening. Han har også sterke bånd til keramikkfaget. Dette sees klart på denne utstillingen hvor arbeidene er utført i leire med glasurfarger og brent i keramikkovn.
Trond har 3 års kunstutdannelse fra St. Olaf College i USA og 2 ½ år ved Kunst og håndverkskolen, ferdig i 1990. Han jobber også som lærer i skulptur og keramikk ved Høgskolen i telemark.
Trond har hatt en rekke kollektiv- og separatutstillinger, og er innkjøpt ved flere offentlige institusjoner. Han har modellert Johan Sverdrup byste på torget i Larvik, “Kvinnetorso” i Kjærra Fossepark  der kan man også se “Kanalgjedda”  som først ble stilt ut i Skien, men idag står i Kjerra Fossepark . Han har også designet sokler og utstillingsområdet i Geoparken på Mølen. Nina og Trond har stilt ut i Larvik kunstforening  for flere år siden, men ikke sammen, så vi synes at det er spennende å kunne vise de to kunstnerne sammen.