2017

Her er en oversikt over alle utstillingene Larvik Kunstforening hadde i 2017.

7. JANUAR – 5. FEBRUAR 2017

Hege Liseth

Hege Liseth arbeider med maleri og tegning, gjerne presentert i romlige installasjoner med veggtegninger og objekter. I tillegg er hun involvert i tverrfaglige prosjekter med ulike media. Hun bruker ofte prosesser i naturen som innfallsport for refleksjon rundt menneskelivet i vår samtid. Det handler om, naturens krefter der både det materielle og immaterielle eksisterer samtidig. Arbeidene relaterer seg til emner som gjennomskinnelighet, sanselig tilstedeværelse og midlertidige erfaringer. Hege Liseth har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger i Norge og internasjonalt.


7. JANUAR – 5. FEBRUAR  2017

Dag Skedsmo

Dag Skedsmo arbeider med skultpur, maleri, objekter og grafikk. Som maler har han vært opptatt av konstruktivistiske og optiske fenomener. Han har fulgt opp hard-edge-stilen fra 1960-årene og bygger opp bildene i skarpt avgrensede, geometriske former. Stilen sikter ikke mot det individuelle uttrykk, men tilstreber balanse og orden. Han bryter også gjerne den konvensjonelle rektangulære billedformen og erstatter den med sirkelrunde, trapeslignende eller mangekantede formater.

Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo eier ni arbeider av ham.


18.FEBRUAR – 19.MARS 2017

Arne Nilsskog

Dette lille stykke tekst er også et bilde. Det kan ikke forstås med mindre logikk utelukkes og sinnet åpnes. Alle mine bilder er kun uttrykk for en enhetlig tanke – en lysets tanke. Lys blir således det eneste tema, der formelementene og stilartene, selv om de synes forskjellig, er det samme. Form må nødvendigvis skifte, fordi lyset og sinnet er ubegrenset. Ideen kan ikke rommes i en form, og derfor oppstår mange former. Min identitet er det som forandrer seg. Å ignorere disse skiftningene vil for meg bety tap av frihet i en verden som gjerne ønsker at alt skal være fast og ha bestemte former.


18.FEBRUAR-19.MARS 2017

Chris Rønneberg

«I bildene mine prøver jeg å observere, studere og hente elementer i omgivelsene som kan si noe om mennesket og den verden vi lever i blant annet gjennom kunsthistorien, samtidskunsten og ikke minst media.
Popkunstens grafiske uttrykk og samfunnskritikk har alltid inspirert meg. Mine hovedteknikker serigrafi (silketrykk) og fotobasert collage som jeg også tidvis kombinerer. Jeg arbeider ofte serielt; det vil si at jeg repeterer det samme bilde flere ganger slik at det danner et mønster hvor helheten er det viktigste – ikke det enkelte bildet».


25.MARS-17.APRIL 2017

Lene Kilde

Skulpturer av betong, luft og metall.
I denne serien har jeg fokusert på barn og deres følelser. Det er visualisert gjennom kroppsspråket, hvilket jeg opplever som barns tydeligste form for kommunikasjon. Jeg overlater til publikum å tegne inn og fullføre skulpturen i sitt indre. Skulpturene består av betong og metall, men luft er et vel så viktig element i verkene. Det går fra det detaljrike til det løse. Verkene inneholder ofte en illusjon, der det kan tar noen sekunder for tilskueren å oppfatte hvordan skulpturen holder seg oppreist.


25. MARS-17.APRIL 2017

Ellen Karin Mæhlum

Motivene i Ellen Karin Mæhlums arbeider er i hovedsak basert på observasjoner og foto fra fotturer og forskningsekspedisjoner hun har deltatt i på Svalbard. Hvert grafikk-prosjekt består av arbeider gruppert rundt et tema og en grafisk teknikk. En felles tråd i de ulike seriene er en sterk interesse for naturen og en utforskende holdning til grafikkens tekniske aspekter. I bildene tolkes inntrykk og observasjoner som er avledet fra samspillet mellom kunst, vitenskap og naturen foran oss.


2. SEPTEMBER – 24. SEPTEMBER 2017

Liv Rygh

Liv Rygh kombinerer abstrakt og figurativt formspråk, og lar forskjellige teknikker og uttrykk gli over i hverandre. Hun har arbeidet mye med monotypi, hvor hun bruker strå, blad, sjablonger, og tar avtrykk på papir.
Hun har også arbeidet med collage, hvor rester av trykk brukes sammen med annet papir og materialer i en lek og utprøving med form og farge. Rygh har arbeidet med bilder fra barndommen som hun overfører til lerretet. Hun gir bildene et nytt uttrykk og formspråk, som er hennes uttrykk av i dag.

Lise Sontum

I bildene mine arbeider jeg med malerier innenfor et abstrakt formspråk, der farge, linjer og det maleriske står i fokus. Jeg arbeider intuitivt og ekspressivt hvor den emosjonelle energien er drivkraften i mine arbeider. Billedflaten veksler mellom en røff behandling og et sart, transparent uttrykk. Jeg veksler gjerne mellom det skjøre og milde til et tøffere og kraftigere uttrykk, gjerne i samme maleri.

Jeg jobber med akryl på lerret, i perioder bruker jeg også andre virkemidler, som f.eks. sand, paste, silkepapir som er med på å bygge opp mitt maleri.


30. SEPTEMBER – 29. SEPTEMBER 2017

Katarina Martine Martinsen

«Mitt kunstneriske utrykk er et møte mellom det fotografiske og taktile. Som fotografi med skulpturelle og tekstile kvaliteter. Jeg bruker fotografiske motiver som utgangspunkt, gjerne trykket på tekstiler som igjen blir formet og danner grunnlaget for et nytt motiv.

Med disse teknikkene vil det ekte føles manipulert og det manipulerte ekte, det stilles spørsmål med egen dømmekraft i møtet med et motiv og tekniske og teknologiske feilmarginer. Hva er vi vant til og hva aksepterer vi, og hvordan preger disse konvensjonene vårt møte med fotografiet som medium?»


30. SEPTEMBER – 29. OKTOBER 2017

Oliver Marcouller

Som film – og teatermaler jobber jeg ofte med å gi ting, sted og rom en alder. Dette er noe jeg tar videre med meg inn i kunsten. Jeg er opptatt av effekten tid har på folk og omgivelser. Jeg skaper illusjoner av andre type materialiteter på overflater og stiller spørsmålstegn rundt virkeligheten. Jeg jobber på en intuitivt og direkte måte. Ideer og visjoner forplanter seg rett på overflaten. Jeg prøver å tyne materialet og tester grensene for hvor mye det tåler. Jeg bruker ulykker og nærmest oppsøker det umulige. Når lerret sprekker så syr jeg det sammen, når treverket knekker så transformerer jeg det til noe annet. Ødeleggelsen fører til en fornyelse og en oppblomstring av noe nytt.


11. NOVEMBER – 10. DESEMBER 2017

Jarand Midtgaard

Jarand er utdannet arkitekt og tegner til daglig bygninger i alle størrelser og skalaer. Utenom kontortiden utforsker han nye sider ved arkitektur og formgivning. Arbeidene er eksperimentelle, ofte surrealistiske og narrative, med et lekent formuttrykk. Jarand arbeider i all hovedsak digitalt, med innslag av håndtegninger og fysiske modeller. Målsetningen for arbeidene er, i tillegg til å utvikle sitt eget tankesett, å vise barn og voksne hvilket (ofte uforløst) potensial arkitekturen innehar.